Bibl 043

Doneski k historični slovenski dialektologiji


analitična raven:
naslov: Doneski k historični slovenski dialektologiji
monografska raven:
naslov: LMS
impresum:
datum: 1891
obseg enote enota: pp : 66-134