Index 013

Oznanilo briksenškega škofa podložnikom


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Bled
čas nastanka: 1642
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 013. Briksenški škof: Oznanilo briksenškega škofa podložnikom. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_013/VIEW/ [ datum dostopa ]