Bibl 044

Doneski k historični slovenski dialektologiji


analitična raven:
naslov: Doneski k historični slovenski dialektologiji
monografska raven:
naslov: LMS
impresum:
datum: 1890
obseg enote enota: pp : 180-236