Bibl 054

Dva stara rokopisa


analitična raven:
naslov: Dva stara rokopisa
monografska raven:
naslov: DS
impresum:
datum: 1896
obseg enote enota: vol : 19
obseg enote enota: issue : 9, ovitek
opomba: Verski besedili iz 17. stoletja iz župnišča v Ljutomeru in minoritskega samostana v Ptuju