Bibl 055

Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675


analitična raven:
naslov: Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1904
obseg enote enota: pp : 22-51, 110-112