Bibl 056

Slovenska in slovaška pesem iz 1774


analitična raven:
naslov: Slovenska in slovaška pesem iz 1774
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1970
obseg enote enota: pp : 129-136