Index 080

Slovenska pesem


identifikator rokopisa:
država: Slovaška
naselje: Bratislava
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Slovenska pesem
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Bratislava
čas nastanka: 1774
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 080. Novak, David : Slovenska pesem. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_080/VIEW/ [ datum dostopa ]