Bibl 061

Druga pesem o ničevosti tega sveta


analitična raven:
naslov: Druga pesem o ničevosti tega sveta
monografska raven:
naslov: N
impresum:
datum: 1862
obseg enote enota: pp : 43-44