Index 079

Cantilenae variae partim antiquae partim novae (Različne, deloma stare, deloma nove pesmi).


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Cantilenae variae partim antiquae partim novae (Različne, deloma stare, deloma nove pesmi).
opomba regesta : Zbirka vsebuje 47 slovenskih pesemskih besedil z notami; nekaj jih je Paglavec vzel iz starejših tiskov ali rkp., nekaj iz ustnega izorčila, večino pa priredil sam.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Spodnji Tuhinj
čas nastanka: 1733
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 079. Paglavec, Frančišek Mihael : Cantilenae variae partim antiquae partim novae (Različne, deloma stare, deloma nove pesmi).. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_079/VIEW/ [ datum dostopa ]