Bibl 075

Zgodovina slovenskega slovstva


analitična raven:
avtor: Levstik, Fran
naslov: Zgodovina slovenskega slovstva
monografska raven:
naslov: LZ
impresum:
datum: 1881
obseg enote enota: pp : 777