Index 066

Dictionarium lat.-carn.


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Krško
repozitorij: Kapucini v Krškem
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Dictionarium lat.-carn.
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Krško
provenienca: 1860 se je še nahajal pri kapucinih v Krškem
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 066. Dictionarium lat.-carn.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_066/VIEW/ [ datum dostopa ]