Bibl 089

Dvoje glagoliških zapisov na obhodnem listu kranjskem iz leta 1556


analitična raven:
naslov: Dvoje glagoliških zapisov na obhodnem listu kranjskem iz leta 1556
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1905
obseg enote enota: pp : 154-156
obseg enote enota: vol : 2