Bibl 090

Slovenski robotni patent cesarice Marije Terezije z dne 5. grudna 1778 za Štajersko


analitična raven:
naslov: Slovenski robotni patent cesarice Marije Terezije z dne 5. grudna 1778 za Štajersko
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1912
obseg enote enota: pp : 133-134
obseg enote enota: vol : 9