Index 130

Glagoliški zapis na obhodnem listu


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Losensteinleiten
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Glagoliški zapis na obhodnem listu
opomba regesta : Služabnik Ahac Plut je na Kras in v Istro prinesel pisma, naslovniki pa so prejetje potrjevali na posebni listini (okrožnici). Potrdila na okrožnici so v nemščini, latinščini, italijanščini, dve enostavčni potrdili pa sta v hrvaški glagolici.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
kraj nastanka: Kras
kraj nastanka: Istra
čas nastanka: 16. november 1556
provenienca: Čepić
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 130. Glagoliški zapis na obhodnem listu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_130/VIEW/ [ datum dostopa ]