Bibl 092

Dvoje slovenskih fevdskih priseg


analitična raven:
naslov: Dvoje slovenskih fevdskih priseg
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1911
obseg enote enota: pp : 33-46
obseg enote enota: vol : 8