Bibl 091

Dvoje slovenskih fevdnih priseg: I. dodatek k spisu v ČZN 8, 1911, str. 33


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Dvoje slovenskih fevdnih priseg: I. dodatek k spisu v ČZN 8, 1911, str. 33
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1913
obseg enote enota: pp : 26-30
obseg enote enota: vol : 10