Index 132

Windische oder Crabatische Lehenspflicht


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Gradec
vsebina rokopisa:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka: 1637
provenienca: Najdeno v prisežnih knjigah notranje avstrijske vlade v Gradcu.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 132. Windische oder Crabatische Lehenspflicht. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_132/VIEW/ [ datum dostopa ]