Bibl 111

K spisu »Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675«


analitična raven:
naslov: K spisu »Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675«
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1904
obseg enote enota: vol : 1
obseg enote enota: pp : 22-51