Index 136

Suetliga Caeſsaria Beffelck


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ptuj
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Suetliga Caeſsaria Beffelck
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Besedilo je prevod iz nemščine; podpisani Gašpar (Casparus) Dietl, minoritski gvardijan, je naročil izdelavo prevoda ukaza; prevod namenjen podložnikom samostana v Majšpergu in drugim kmetom na severni strani Boča.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Minoritski samostan Ptuj
čas nastanka: 1675
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 136. Suetliga Caeſsaria Beffelck. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_136/VIEW/ [ datum dostopa ]