Index 137

Suetliga Caeſsaria Beffelck


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ptuj
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Suetliga Caeſsaria Beffelck
opomba regesta : Besedilo je prevod iz nemščine in je prepis (prepis B) istega cesarskega ukaza (prepis A); prepis B je namenjen podložnikom samostana v Žetalah in Stoperčah, morda pa tudi še drugim kmetom onkraj Boča in Donačke gore
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Minoritski samostan Ptuj
čas nastanka: 1675
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 137. Suetliga Caeſsaria Beffelck. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_137/VIEW/ [ datum dostopa ]