Bibl 117

Pasionska igra iz Železne Kaple


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Pasionska igra iz Železne Kaple
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
obseg enote enota: vol : 19
obseg enote enota: pp : 101-108
datum: 1922