Bibl 118

Starine železnih in salajskih Slovenov: fragment iz zgodovine ogrskih Slovencev. Objavil in pripombe pridejal dr. Josip Gruden


analitična raven:
avtor: Gruden, Josip
naslov: Starine železnih in salajskih Slovenov: fragment iz zgodovine ogrskih Slovencev. Objavil in pripombe pridejal dr. Josip Gruden
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
obseg enote enota: vol : 11
obseg enote enota: pp : 93-154
datum: 1914