Index 141

Komödia od Kristusouiga Terplinja, Katiro so nekidei na te ueliki Zhetertig inu na te uelikonozhni Pondelik v Kapli spilali


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Železna Kapla
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo :
naslov: Komödia od Kristusouiga Terplinja, Katiro so nekidei na te ueliki Zhetertig inu na te uelikonozhni Pondelik v Kapli spilali
seznam bibliografskih enot:
  • Kotnik, Fran: Pasionska igra iz Železne Kaple, ČZN, (19 ) (101-108 ) 1922, (Objava prepisa odlomkov iz igre ter povzetek ostalega dogajanja v vseh treh delih in v sklepni igri. Rokopis v folio formatu (146 str.) je našel župnik Štefan Singer, 9 strani je prepisal K. Štrekelj, nadaljeval in opombe dodal F. Kotnik; iz nemščine je tekst v podjunsko narečje s sledovi gorenjščine verj. prevedel kak slovenski jezuit. Igro so igrali na odru, ne na prostem. Kotnik ugotavlja, da se ta igra razlikuje od Drabosnjakovega prevoda (1818) iz nemščine ter sklepa, da sta se torej na Koroškem na začetku 19. stoletja igrali dve različni slovenski pasijonski igri različnih avtorjev.)
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1816 ne pred: 1750 : konec 18. ali začetek 19. stoletja (pred 1816)
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 141. Komödia od Kristusouiga Terplinja, Katiro so nekidei na te ueliki Zhetertig inu na te uelikonozhni Pondelik v Kapli spilali. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_141/VIEW/ [ datum dostopa ]