Index 143

Starine železnih in salajskih Slovenov


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Tišina
repozitorij: Župnišče v Tišini
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Starine železnih in salajskih Slovenov
opomba regesta : Gre za laični rokopisni pregled zgodovine ogrskih Slovencev; opira se na knjige o štajerski zgodovini, župnijske kronike in zapiske (a ne navaja virov) ter na ustno izročilo; besedilo je očitno pisal duhovnik za preproste ljudi.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gornja Lendava
čas nastanka od: 1820 do: 1840 : okr. 1820 - 1840
provenienca: Rokopis je našel Dr. Franc Ivanoczy, župnik v Tišini, na podstrešju cerkve v Gornji Lendavi (Grad) in ga izročil Josipu Grudnu.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 143. Starine železnih in salajskih Slovenov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_143/VIEW/ [ datum dostopa ]