Ms 092

Protireformacijski razglas iz Škofje Loke iz leta 1590

Protireformacijski razglas o javni dražbi premoženja desetih meščanov Škofje Loke, izgnanih iz mesta zaradi vztrajanja v protestantski veri. ...

identifikator rokopisa:
država: Nemčija
naselje: München
identifikacijska številka BHStM : HL-4, Fasz. 47/341, pag. 83-85
vsebina rokopisa:
povzetek: Protireformacijski razglas o javni dražbi premoženja desetih meščanov Škofje Loke, izgnanih iz mesta zaradi vztrajanja v protestantski veri.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas, socialni izvor: uradovalni :
naslov izvirni nem. : Hernach volgt der Vorgehunde Beuelch, ſo auf Craineriſch Vertiert vnnd publicirt worden
naslov uredniški slov. : Protireformacijski razglas iz Škofje Loke iz leta 1590
incipit slov. : Dobru ſo pred tem zhasam Skusi eden na fraj plazu prebrann ienu od tiga Visoku Roieniga nassiga gnadalskquiga Lanndts füersta
eksplicit: Actum 26 Maÿ Anno etc. 1590 ./. Gemainer Statt Lagkh etc. Sigill.
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka, prepis nastal verjetno konec 16. stoletja.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Škofja Loka
kraj nastanka: Freising
čas nastanka ne po: 1600 ne pred: 1590-05-26 : 1590 ali konec 16. stol.
provenienca: Izvirnik je najbrž nastal v Škofji Loki, prepis najbrž v Freisingu – Bavarski glavni državni arhiv München (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München).
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen po faksimilu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 092. Protireformacijski razglas iz Škofje Loke iz leta 1590. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_092/VIEW/ [ datum dostopa ]