Bibl 185

Pravila Bratovščine Marijinega darovanja v Komendi


analitična raven:
naslov: Pravila Bratovščine Marijinega darovanja v Komendi
monografska raven:
naslov: GMS
impresum:
datum: 1919
obseg enote enota: pp : 32–36