Index 031

Pravila Bratovščine Marijinega darovanja v Komendi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Škofijski ordinariat
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Pravila Bratovščine Marijinega darovanja v Komendi
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Komenda
čas nastanka: 1660
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 031. Pravila Bratovščine Marijinega darovanja v Komendi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_031/VIEW/ [ datum dostopa ]