Bibl 186

Bratovščina sv. Rešnjega Telesa na Homcu iz leta 1661


analitična raven:
avtor: Mrkun, Anton
naslov: Bratovščina sv. Rešnjega Telesa na Homcu iz leta 1661
monografska raven:
naslov: Carniola
impresum:
datum: 1914
obseg enote enota: pp : 96–98