Index 032

Pravila Bratovščine sv. Rešnjega Telesa na Homcu


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Pravila Bratovščine sv. Rešnjega Telesa na Homcu
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Homec
čas nastanka: 1661
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 032. Pravila Bratovščine sv. Rešnjega Telesa na Homcu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_032/VIEW/ [ datum dostopa ]