Bibl 197

Prispevki k protireformacijski dobi


analitična raven:
avtor: Rupel, Mirko
naslov: Prispevki k protireformacijski dobi
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1956
obseg enote enota: vol : IX
obseg enote enota: pp : 148–154