Bibl 198

Prispevki k protireformacijski dobi


analitična raven:
avtor: Rupel, Mirko
naslov: Prispevki k protireformacijski dobi
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1958
obseg enote enota: vol : XI
obseg enote enota: issue : 1–2
obseg enote enota: pp : 122–129