Ms 102

Častitemu gospodu Adamu pl. Parnecku, župniku v Pilštajnu itn.

Latinsko pismo poljskega jezuitskega patra Alberta Ocickega z nekaj slovenskimi stavki, napisano v Pleterjah in poslano župniku v Pilštanju Adamu pl. Parnecku i ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana (= KAL), fasc. 55/21, 19. 11. 1612, Pleterje
vsebina rokopisa:
povzetek: Latinsko pismo poljskega jezuitskega patra Alberta Ocickega z nekaj slovenskimi stavki, napisano v Pleterjah in poslano župniku v Pilštanju Adamu pl. Parnecku iz leta 1612.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo, redovništvo: jezuiti (SJ) :
naslov izvirni lat. : Admodum Rdo Dno Adamo à Parneckg Parocho in Palensſtein etc. Dno et amico Plurimum obseruando.
naslov uredniški slov. : Častitemu gospodu Adamu pl. Parnecku, župniku v Pilštajnu itn.
incipit slov. : Admodum Rdo Dno et amice plurimum dilectem
eksplicit slov. : Naſhe urednoſti noui, ale serzhni inu Sueſti priatel ter Sluſhabnik. Albertus Ocicky mppa.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 320
širina: 212
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Pleterje
čas nastanka: 19. 11. 1612
provenienca: Pleterje – Pilštanj – Kapitelj v Ljubljani – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 102. Ocicki, Albert, S.J.: Častitemu gospodu Adamu pl. Parnecku, župniku v Pilštajnu itn.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_102/VIEW/ [ datum dostopa ]