Bibl 202

Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja


analitična raven:
avtor: Golec, Boris
naslov: Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja
monografska raven:
naslov: A
impresum:
datum: 2000
obseg enote enota: vol : XXIII
obseg enote enota: pp : 141–154