Ms 107

Zastavno pismo s Šmarne gore iz leta 1620

Zastavno pismo župnijskega vikarja Matije Medveda iz Vodic s ključarji Marijine cerkve na Šmarni gori iz leta 1620. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL, 102, Zbirka rokopisov I, št. 28
vsebina rokopisa:
povzetek: Zastavno pismo župnijskega vikarja Matije Medveda iz Vodic s ključarji Marijine cerkve na Šmarni gori iz leta 1620.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov uredniški slov. : Zastavno pismo s Šmarne gore iz leta 1620
incipit lat. : Anno 1620 Festo S: Floriani ...
eksplicit: Matthias Vrsus Idem qui supra.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 301
širina: 288
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 4. maj 1620
provenienca: Šmarna Gora – Vodice – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-20Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 107. Medved, Matija: Zastavno pismo s Šmarne gore iz leta 1620. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_107/VIEW/ [ datum dostopa ]