Bibl 207

Slovenica I


analitična raven:
avtor: Golia, Modest
naslov: Slovenica I
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1958
obseg enote enota: vol : XI
obseg enote enota: pp : 130–140