Bibl 208

Slovenica v spisih metliškega čevljarskega ceha


analitična raven:
avtor: Golia, Modest
naslov: Slovenica v spisih metliškega čevljarskega ceha
monografska raven:
naslov:
impresum:
datum: 1951
obseg enote enota: vol : V
obseg enote enota: pp : 214–222