Bibl 206

Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe


monografska raven:
avtor: Golec, Boris
naslov: Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe
impresum:
izdal: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
izdal: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
datum: 2011