Ms 097

Register metliškega čevljarskega ceha

Register čevljarskega ceha v Metliki 1599–1696 s slovenskimi vpisi. Najstarejši ohranjeni cehovski register s slovenskimi odlomki. Njihovi avtorji so pisarji če ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Metlika
identifikacijska številka BMM : Cehi, mapa 2
vsebina rokopisa:
povzetek: Register čevljarskega ceha v Metliki 1599–1696 s slovenskimi vpisi. Najstarejši ohranjeni cehovski register s slovenskimi odlomki. Njihovi avtorji so pisarji čevljarskega ceha v Metliki.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo, socialni izvor: meščanski :
naslov uredniški slov. : Register metliškega čevljarskega ceha
incipit slov. : Kako ie tha poſthena brathovzhina vmei ſabo naredila ſboga ſtop [s. d. 1599].
eksplicit: da buode tih piet maſh dokler buode ſuet ſtal ſe u tim jmeni iſ ladiche platille [4. 3. 1696]
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
opis rok:

Vpise je pisalo več različnih rok v obdobju 97 let.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Metlika
čas nastanka od: 1599 do: 1696-03-04 : 1599 do 1696
provenienca: Čevljarski ceh v Metliki – Muzejsko društvo v Metliki – Belokranjski muzej Metlika
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen deloma neposredno po rokopisu, deloma po objavi.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 097. Register metliškega čevljarskega ceha. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_097/VIEW/ [ datum dostopa ]