Bibl 230

Nekaj drobcev stare slovenske besede iz mengeških krstnih knjig


analitična raven:
naslov: Nekaj drobcev stare slovenske besede iz mengeških krstnih knjig
monografska raven:
naslov: Etnolog
impresum:
datum: 1937–1939
obseg enote enota: vol : X–XI
obseg enote enota: pp : 288–300