Index 009

Dolžni list Jurka Jagodiča iz Bele Krajine z dne 15. apr. 1630


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Celje
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Dolžni list Jurka Jagodiča iz Bele Krajine z dne 15. apr. 1630
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 15. apr. 1630
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 009. Dolžni list Jurka Jagodiča iz Bele Krajine z dne 15. apr. 1630. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_009/VIEW/ [ datum dostopa ]