Index 010

Prevod Stapletonovih Evangelijev


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 15. apr. 1630
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 010. Prevod Stapletonovih Evangelijev. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_010/VIEW/ [ datum dostopa ]