Index 018

Liber cantionum Carniolicarum


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
repozitorij: UKM
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1643 do: 1651 : 1643-1651
provenienca: Mihael Zagajšek je rokopis našel in ga dal Slomšku, ohranil se je v Slomškovi knjižnici.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 018. Liber cantionum Carniolicarum. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_018/VIEW/ [ datum dostopa ]