Index 019

Fevdna prisega krškemu škofu


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Fevdna prisega krškemu škofu
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1653
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 019. Fevdna prisega krškemu škofu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_019/VIEW/ [ datum dostopa ]