Index 022

Prisega za dacarje


identifikator rokopisa:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1661
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 022. Prisega za dacarje. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_022/VIEW/ [ datum dostopa ]