Index 024

Slovenski prizori v Frankopanovem prevodu Molièrovega Georgea Dandina


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Dunaj
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo :
naslov: Slovenski prizori v Frankopanovem prevodu Molièrovega Georgea Dandina
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Dunaj
čas nastanka od: 1669 do: 1670-04-30 : 1669 - 30. apr. 1670
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 024. Frankopan, Fran Krsto : Slovenski prizori v Frankopanovem prevodu Molièrovega Georgea Dandina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_024/VIEW/ [ datum dostopa ]