Index 023

Pastirski list ljubljanskega škofa


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pastirsko pismo :
naslov: Pastirski list ljubljanskega škofa
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1665
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 023. Pastirski list ljubljanskega škofa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_023/VIEW/ [ datum dostopa ]