Index 038

Zapis v zapisniku bratovščine Antona Padovanskega v Naklem


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Zapis v zapisniku bratovščine Antona Padovanskega v Naklem
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Naklo
čas nastanka: 1689
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 038. Zapis v zapisniku bratovščine Antona Padovanskega v Naklem. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_038/VIEW/ [ datum dostopa ]