Index 039

Ljubljanski pastirski list


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pastirsko pismo :
naslov: Ljubljanski pastirski list
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1684
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 039. Ljubljanski pastirski list. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_039/VIEW/ [ datum dostopa ]