Index 067

Protestantsko-koroški izpiski iz II. dela Juričičeve postile z molitvami


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Goriče pri Podkloštru
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov: Protestantsko-koroški izpiski iz II. dela Juričičeve postile z molitvami
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
provenienca: leta 1891 so se nahajali v Goričah pri Podkloštru
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 067. Protestantsko-koroški izpiski iz II. dela Juričičeve postile z molitvami. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_067/VIEW/ [ datum dostopa ]