Index 068

Protestantsko-koroški izpiski iz III. dela Juričičeve postile z molitvami


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Goriče pri Podkloštru
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: obredno besedilo :
naslov: Protestantsko-koroški izpiski iz III. dela Juričičeve postile z molitvami
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low od: 1700 do: 1715 : okr. 1700-1715
provenienca: leta 1891 so se nahajali v Goričah pri Podkloštru
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 068. Protestantsko-koroški izpiski iz III. dela Juričičeve postile z molitvami. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_068/VIEW/ [ datum dostopa ]